top of page
Cateม่วง.png

“This Land Is Your Land” เพลงแห่งความเสมอภาค เกิดขึ้นในปี 1940

อัปเดตเมื่อ 16 เม.ย. 2566

วันนี้ในปี 1940 วู๊ดดี้ (Woody Guthrie) แต่งเพลง “This Land Is Your Land” เพื่อแสดงให้เห็นว่าชนชั้นแรงงานมีสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศนี้(อเมริกา)เท่าเทียมกับชนชั้นสูง

ต้องการอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม?

เพื่อเข้าอ่านโพสต์เนื้อหาพิเศษนี้ต่อ โปรดสมัครใช้งาน welovechannel.info

Commenti

Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page