top of page
Cateม่วง.png

รำลึกถึง Tammy Wynette "ชีวิตต้องสู้" เจ้าของเพลง "Stand By Your Man"

อัปเดตเมื่อ 7 เม.ย. 2566

Tammy Wynette เสียชีวิตวันนี้เมื่อปี 1998 ด้วยโรครุมเร้ามากมายในวัยเพียง 55 ปี

ต้องการอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม?

เพื่อเข้าอ่านโพสต์เนื้อหาพิเศษนี้ต่อ โปรดสมัครใช้งาน welovechannel.info

bottom of page