top of page

1974 - John Lennon

thisdayinmusic.com

17 ก.ค. 2517

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้ John Lennon ออกนอกประเทศ..วันนี้ในปี 1974

วันนี้ในปี 1974 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีคำสั่งให้ John Lennon ออกนอกประเทศภายในวันที่ 10 กันยายน เนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการต่ออายุวีซ่าชั่วคราวให้กับเลนนอน เนื่องจากในปี 1968 เลนนอนเคยโดนข้อหาครอบครองกัญชาในอังกฤษอย่างไรก็ตามในปี 1975 ศาลอุทธรณ์สหรัฐได้ยกเลิกคำสั่งเนรเทศเลนนอน และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในปีต่อมา..

bottom of page